وبلاگ
اس ام اس جدید
X
تبلیغات
بازی تراوین

قیمت : 27000 تومان
    


مرد بغض نمیکند . . .
مرد گریه نمیکند . . .
مرد نمی شِکند . . .
فقط سیگاری روشن میکند
و آرام و بی صدا لابلای دود و شعر میمیرد . .

بـسـلامـتـــے هَـمـﮧ کَـسـآیـــے ڪــ بــاهــاشــون عـیــن ڪَـفـــــ ـ בسـت بـوבیــم
امــا اونـــا بـاهـامـــون عـیـن انـگـشـت شـسـت بــوבن ....

بــِـ ســلــامــتـــــیِ

اونــــــــــی کــهـــ خــیلـــــــــی دوســِــشـــ داریـــمـــ
امــا
مـــالــِ مــــــا نــیـــــــســـــ
بــایــد زنــدهـ بــاشــیــمــُ
بــبــیــنــیــمــ نــداشــتــنــشــُ
بــخـوریــمــ حســـرتــِـــشـــــــُ . . . 

کــــاشــ  مــیـــشــُــــد
بــــــــــِ  جـــآیـــِ  عــیــنــکــــِ فــرِیــــمـــ مــشــکــــــی
و رُژِ قـــــــــرمــــــــــــز
مــــــَـــــــــــــــعــــــــرِفـَـــــتـــــُـــــ
تــــو چـــِهـــرهـــ ِ  بــَـــعـــضــیــــا دیــــــــــد . . .

آغوشم
وطنی ست
که جز تو،
هیچکس در آن،
خانه ای نخواهد داشت...

همه در دنیا کسی را دارند برای خودشان:
خسرو و شیرین
لیلی و مجنون
ویس و رامین
پیر مرد و پیرزن
“تو” و اون
“من” و تنهایی…

عشق اول هیــــــچ وقت فرامـــــــوش نمیشه ...
چون اولین حســــــه که تنهاییــــــــتو پر کرده ...
چون قــــــــــلبت اولین تلنـــــــــگر رو خورده ...
مثه روز اول مــــــدرسه ...
هیچ کـــــس اولین روز مدرسشو فراموش نمیکنه ...!
پس خودتـــــــــونو اذیــــــت نکنین ...!!

פֿـבآیـــآ بـِـﮧ سَلـآمَــتـﮯ פֿـوבِت
نـَ ـﮧ بَنــבه هاےِ بـیـפֿـوבِت . . !

امروز کسی از من پرسید چند سال داری
گفتم روزهای تکراری زندگیم را که خط بزنم
کودکی چند ساله ام !

من قصـہ بوכنش را تا ابد اینگونـہ آغاز میڪنم :
 یڪے بوכ…
 رفت!
 פֿـכایا مراقبش باش!!
 همیشه…


...

...