وبلاگ
اس ام اس جدید
X
تبلیغات
بازی تراوین

قیمت : 27000 تومان
    


دلــم یک اتفاق می خـواهـد !
یک تـلفن نا آشنا
با بـی مـــیلی تـمام جواب دهم و…
صـِـــــــــــدای تــو …


انگار زندگیم رو عصر جمعه STOP شده . . !

به شدت نیاز دارم یکی زیره زندگیم بنویسه چند سال بعد . . !

ﺷﺐ ﺍﺳﺖ ﮐﻠﻨﺠﺎﺭ ﻣﯿﺮﻭﻡ ...
ﺑﺎ ﺧﻮﺩﻡ ﺑﺎ ﺩﻟﺘﻨﮕﯿﻬﺎﯾﻢ ...
ﺑﺎ ﻗﻠﺐِ ﻟِﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﻡ ...
ﺑﺎ ﻏُﺮﻭﺭِ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺍﻡ ...
ﺳﺮﺍﻏﺶ ﺭﺍ ﺑﮕﯿﺮﻡ ...
ﻧﮕﯿﺮﻡ .. ﺑﮕﯿﺮﻡ ..
ﻧﮕﯿﺮﻡ ...
ﻧﺰﺩﯾﮏِ ﺻﺒﺢ ﺍﺳﺖ ...
ﺩﻝ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﺭﯾﺎ ﺯﺩﻡ ...
ﻣﺸﺘﺮﮎِ ﻣﻮﺭﺩِ ﻧﻈﺮ ﺩﺭ ﺣﺎﻝِ ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ !!

گـاهـی وقـتـا
دلـم فـقـط سـنـگـیـنـی نـگـاهـت رو مـیـخـواد
که زُل بـزنـی بـهـم
و مــن بـه روی خـودم نـیـارم . . .

انصاف نیست …
دنیا آنقدر کوچک باشد
که آدم های تکراری را روزی هزار بار ببینی
و آنقدر بزرگ باشد
که نتوانی آن کس را که دلت می خواهد
حتی یک بار ببینی !

دلم میان این همه آدم ... ،
فقط کمی... ،
سادگی می خواهد... ؛
کسی را می خواهد که نپرسد:
"حواست به من هست؟ ”
"فقط بیاید با اندک نگاهی ... ، آرام بگوید :
"حواسم به تو بود...!

دلتنگــی هایــــَم را زیر بغـل زده اَم!
نشسته اَم در انتظار ِ روز های ِ مبـادا...
سهم من از تــو ،
همـین دلتنگـی ها ییست که . . .
بی دعوت می آینـد
و
خیال ِ رفتن نـدارند…

دروغ هایت تکراریست
شبیه
شنبه هایی که به دلم
قول فراموشی ات را داده بودم

خدایا میشود باران ببارد...؟!
این بغض به تنـــــــــهایی...
از گلویـــــــــم پــــــــایین...
نمی آیـــــــــــــــــــــــــد...!


...

...