وبلاگ
دسته‌بندی اس ام اس غرور - اس ام اس جدید
X
تبلیغات
شیکسون

قیمت : 27000 تومان
    


چه جنگی راه افتاده بین دل و غرور ...
دل تو را میخواهد ...
مدام میگوید به دنبالت بیایم ...
و غرور پاهایم را بسته ...
تــو نترس ...
جایت امن است ...
قربانی این جنگ "منـم "

بگــذار بگـوینـد مغرورم ... !

مـــــــــــن دوسـتـت دارم هــایـم را خـرج کـسـی کـه لـیـــاقــــتـــش را نـدارد، نـمـیـکـنـم

من عاشقانه هایم را روی همین دیوار مجازی می نویسم !

از لج تو . . .  از لج خودم . . .

که حاضر نبودیم یک بار این ها را واقعی به هم بگوییم !

جـــانبــــازٍ چند درصـــد است ؟
او که در حادثه ی عـــشـــق ،
قــــــلب و غــــرور خود را از دست داده است ؟

همه ی بغض من تقدیم غرور نازنینت باد ،

غروری که لذت دریا را به چشمانت حرام کرد . . .

لعنتی ســـلام مــــرا بــــــه غـــرورت برســــــان
و بـــه او بگــــو
بـهـــای قــــــامــت بــلنــــدش تــنــهــایـیـســـــت...!!

من ، مــــن کردن های من و تو بود کــه ،

هیچوقت مـــــــا نشدیـــم

گرچــه ای دوســــت غرور دلــــــت احســــاس مـــرا درک نکـــرد...
 آفریــــن برغـــم عشــــقـــت کــه مرا ترکـــ نکرد...

آدمی غــــــرورش را خیلی زیاد،

شاید بیشتر از تمـــــــام داشتــه هــــایــش- دوست می دارد،

حالا ببین اگر خودش، غـــــــرورش را بـــه خـــــاطــــر تـــــو، نادیده بگیرد،

چه قدر دوســتت دارد !

و این را بِفهــــــــــــم آدمیــــــــــزاد

گاهی دلم می خواهد
وحشــیانه غرورت را
پاره کنم!
قلب ترا
در مشتم بگیرم
و بفـشارم
تا حال مرا لحظه ایی بفهمی...!


...

...