وبلاگ
اس ام اس غریبه - اس ام اس جدید
X
تبلیغات

قیمت : 27000 تومان
    


دلـــم یـک غــریبــه مـی خــواهـد
بیـــایــد بنشینــد فقـــط سکـــوتــ کنـد
و مـــن هــی حـــرفـــ بــزنــم و بـــزنـــم و بــزنــم
تـــا کمــی کـــم شــود ایـن همــه بـــار ...
بعـــد بلنــد شـــود و بـــرود
انگــــار نــه انگـــار ...!


...

...